SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
8
6
8
0
Văn bản mới ban hành Thứ Tư, 07/11/2018, 08:10

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 30/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tư này quy định kinh phí thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được bố trí từ dự toán ngân sách hằng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nội dung chi thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thông tư quy định bao gồm: Chi viết, biên soạn, dịch tài liệu phục vụ việc học tập; Chi mua tài liệu phục vụ học tập; Chi hội nghị, hội thảo; Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra; Chi công tác thông tin, tuyên truyền; Chi sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa; Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; Chi văn phòng phẩm và các khoản chi khác. Mức chi cho nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
Thông tư cũng quy định rõ việc lập, tổng hợp, giao dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018 và thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ngọc Bích

Số lượt người xem: 631 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày