SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
7
3
9
Văn bản mới ban hành Thứ Hai, 26/11/2018, 10:30

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính.

 

Nghị định sửa đổi một số điểm, khoản của 7 Điều (Điều 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18) và bãi bỏ một số điểm, khoản của 3 Điều (Điều 6, 8, 17) của Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.
Sửa đổi một số điểm, khoản của 4 Điều (Điều 23a, 23b, 32a, 33), bãi bỏ một số điểm, khoản của 5 Điều(Điều 14, 15, 32b, 32d, 33)của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước gồm: khoản 1 Điều 60; Điều 61; Điều 62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 66; Điều 67; Điều 68; Điều 69; Điều 70; Điều 71; Điều 72.Theo đó, Chính phủ bỏ hầu hết các quy địnhvề điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
Bãi bỏ một số điều, điểm của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bưu chính gồm: điểm c khoản 3 Điều 11; điểm b khoản 2 Điều 12; Điều 18.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.
Duy Đăng

Số lượt người xem: 736 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày