SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
5
8
5
Văn bản mới ban hành Thứ Hai, 26/11/2018, 15:15

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ngày 22/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. Nghị định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Nghị định này quy định rõ nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. Theo đó, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn và phải bảo đảm không vượt khung số lượng tổ chức theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc quy định của cấp có thẩm quyền.

Nghị định quy định cụ thể các điều kiện cụ thể mà tổ chức hành chính cần đáp ứng khi thành lập, tổ chức lại và giải thể. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính được quy định chi tiết tại Chương II Nghị định này.
Nghị định cũng nêu rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai và thực hiện Nghị định này.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2019 và thay thế Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước./.
      Ngọc Bích
 
                                                                                                           
                                                                                                           

Số lượt người xem: 729 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày