SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
4
5
2
Văn bản mới ban hành Thứ Hai, 26/11/2018, 15:35

Ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

Ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1994/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử; Báo chí; Bưu chính; Xuất bản, in và Phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu.

Theo nội dung Quyết định của Ủy ban nhân dân thì công bố các danh mục thủ tục hành chính như sau:

Về danh mục thủ tục hành chính mới ban hành gồm: 41 thủ tục.
Về danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: 37 thủ tục
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ một phần của các Quyết định như sau:
- Bãi bỏ 06 (sáu) TTHC tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bãi bỏ 05 (năm) TTHC tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bãi bỏ 02 (hai) TTHC tại Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bãi bỏ 01 (một) TTHC tại Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bãi bỏ 01 (một) TTHC tại Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bãi bỏ 16 (mười sáu) TTHC tại Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bãi bỏ 06 (sáu) TTHC tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Kim Ngân (VP)

Số lượt người xem: 675 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày