SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
8
5
3
9
Văn bản mới ban hành Thứ Hai, 03/12/2018, 09:20

Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở

Ngày 14/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT về việc Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở

Theo đó, “Phần mềm nguồn mở” (viết tắt là PMNM) là phần mềm được cung cấp cùng với mã nguồn của nó, theo các điều khoản của một giấy phép sử dụng (license), trong đó bên giữ bản quyền phần mềm cho phép người sử dụng quyền tự do nghiên cứu, sửa đổi và phân phối lại phần mềm cho bất cứ ai và dùng vào bất cứ mục đích gì.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng trong việc triển khai áp dụng 09 loại PMNM, bao gồm: Phần mềm nguồn mở hệ điều hành máy chủ; Phần mềm nguồn mở hệ điều hành máy trạm; Phần mềm nguồn mở cơ sở dữ liệu; Phần mềm nguồn mở hệ thống thư điện tử máy chủ; Phần mềm nguồn mở văn phòng; Phần mềm nguồn mở thư điện tử máy trạm; Phần mềm nguồn mở trình duyệt web; Phần mềm nguồn mở tiện ích; Phần mềm nguồn mở an toàn thông tin.
Định mức kinh tế - kỹ thuật này gồm nội dung và mức hao phí trực tiếp để hoàn thành một khối lượng công việc nhất định (mô tả trong thành phần công việc) trong triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở. Cụ thể:
- Hao phí nhân công: Là thời gian lao động cần thiết của của kỹ sư/cử nhân, công nhân/kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc triển khai áp dụng PMNM.
- Hao phí vật liệu: Là số lượng các vật liệu chính, trực tiếp cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc triển khai áp dụng PMNM.
- Hao phí máy móc, thiết bị: Là số lượng, thời gian sử dụng máy móc, thiết bị chính, trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc triển khai áp dụng PMNM.
​​Ngoài ra, đối với hoạt động triển khai áp các nhóm PMNM chưa được quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật này, nhưng có thực hiện các bước công việc phù hợp với quy định tại định mức kinh tế - kỹ thuật trong Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT thì cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước xem xét, quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này để xây dựng đơn giá, dự toán kinh phí tương ứng với các bước công việc phù hợp.
Kim Xuyến

Số lượt người xem: 640 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày