SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
4
8
4
Văn bản mới ban hành Thứ Hai, 03/12/2018, 09:20

Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Ngày 23/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 1705/QĐ-BTTTT ban hành hướng dẫn kỹ thuật định kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc với với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0) để thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định này là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật định dạng gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Tài liệu này được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp giải pháp Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu áp dụng.
Theo đó, hệ thống thông tin một cửa điện tử và cổng dịch vụ công của Bộ/tỉnh cần tuân thủ gói tin phục vụ kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia, tuân thủ khung triến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam để đăng tải công khai tình trạng, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, bao gồm các gói tin:
1. Các gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Document);
2. Gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công (Vote);
3. Gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Statistic).
Xem chi tiết Quyết định tại đây./.
Kim Xuyến
 
 

Số lượt người xem: 722 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày