SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
5
8
0
Văn bản mới ban hành Thứ Năm, 27/12/2018, 09:05

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đối tượng thi đua, khen thưởng; trách nhiệm và thẩm quyền quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế; nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng, mức tiền khen thưởng.

Quy chế này áp dụng đối với tập thể, cá nhân trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân, nông dân, hộ gia đình; người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có đóng góp hoặc tham gia phong trào thi đua của tỉnh có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
Nguyên tắc thi đua được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển; việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký giao ước thi đua, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nếu không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.
Về nguyên tắc khen thưởng, chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác; khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lực chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng; phải tổ chức họp xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, người lao động trước và trên cơ sở đó bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng tổng kết năm đối với cá nhân; khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là chính.
Quy chế quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc, Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, gia đình văn hóa, ấp (khóm) văn hóa; tiêu chuẩn tặng thưởng Giấy khen, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quy chế này. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo phổ biến, tổ chức thực hiện tốt Quy chế này trong cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 28/12/2018 và thay thế Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Thời Nhiệm (tổng hợp)

Số lượt người xem: 771 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày