SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
9
8
Văn bản mới ban hành Thứ Sáu, 14/08/2020, 00:05
Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  (02/01)
Ngày 10/12/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E- HSDT) đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz  (31/12)
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2018 về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz nhằm định hướng cho người sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng trong việc sản xuất, nhập khẩu và đầu tư thiết bị, giúp cho cơ quan quản lý sắp xếp trật tự sử dụng phổ tần và quản lý phổ tần hiệu quả, hợp lý.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh  (31/12)
Ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025  (31/12)
Ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 1671/QĐ-TTg về việc Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh  (27/12)
Ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông  (20/12)
Ngày 04/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Sửa đổi, bổ sung quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông  (18/12)
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Theo đó, việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành  (03/12)
Ngày 23/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 1705/QĐ-BTTTT ban hành hướng dẫn kỹ thuật định kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc với với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0) để thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở  (03/12)
Ngày 14/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT về việc Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  (03/12)
Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày