SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
5
7
4
0
Văn bản mới ban hành Thứ Hai, 10/12/2018, 11:28
Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành  (03/12)
Ngày 23/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 1705/QĐ-BTTTT ban hành hướng dẫn kỹ thuật định kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc với với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0) để thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở  (03/12)
Ngày 14/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT về việc Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  (03/12)
Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu  (26/11)
Ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1994/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử; Báo chí; Bưu chính; Xuất bản, in và Phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính  (26/11)
Ngày 22/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. Nghị định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.
Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông  (26/11)
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính.
Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế  (14/11)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (07/11)
Ngày 30/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng  (30/10)
Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.
Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0)  (30/10)
Ngày 23/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày