Số điện thoại đường dây nóng trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện TTHC, dịch vụ công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II, năm 2020: Bạc Liêu đạt giải Nhất Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 Doanh nghiệp du lịch, lữ hành đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long khảo sát tiềm năng, sản phẩm du lịch Bạc Liêu Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer khu vực vườn nhãn và chùa Xiêm Cán Bạc Liêu Phát huy vai trò liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long với tỉnh Phú Yên Họp Ban Chỉ đạo rà soát tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 Kiểm tra các địa điểm tổ chức hoạt động của Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu Đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu làm việc với Bộ VH,TT&DL về công tác tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022

null Phát huy quyền làm chủ của dân – tạo động lực phát triển đời sống văn hóa

Bạc Liêu - Hội nhập và phát triển
Thứ tư, 14/05/2014, 15:01
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy quyền làm chủ của dân – tạo động lực phát triển đời sống văn hóa

Tượng đài chiến thắngTượng đài chiến thắng


Cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (gọi tắt là Quy chế), phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nói một cách tổng quát mọi việc đều của dân, do dân, vì dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

                              “Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
                                 Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Vậy nên, nếu không có sự đóng góp của dân thì sự nghiệp xây dựng phong trào văn hóa toàn dân sẽ không thành. Có sự đoàn kết thống nhất của dân và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực quản lý của chính quyền, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhất định mọi việc sẽ thành công, thành công và đại thành công.

Nhận thức được vấn đề đó, với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc thời gian qua đã phối hợp triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào quần chúng trong đó có sự phối hợp đồng bộ với Sở VHTT&DL triển khai song hành hai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhìn tổng thể hai phong trào trên có mối quan hệ mật thiết gắn chặt với nhau với nhiều nội dung thiết thực bổ trợ cho nhau góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, nhất là đưa việc thực hiện Quy chế ngày càng đi vào nền nếp. Nội dung thực hiện tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực phát triển đời sống văn hóa vật chất, tinh thần của người dân ngày càng phong phú, đa dạng. Việc công khai các thủ tục hành chính, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao các công trình dự án, các chương trình mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, phương pháp ngày càng được thể hiện rõ tính dân chủ tập trung rộng rãi. Tôn trọng nhân dân, chăm lo cho  nhân dân, lắng nghe ý kiến góp ý, xây dựng lòng tin với nhân dân Nhờ vậy, đã tạo được sự đồng thuận, góp sức của quần chúng nhân dân, lấy sức dân làm gốc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong toàn tỉnh.


 
Từ những nỗ lực cố gắng trên nhiều năm qua đạt được kết quả rất phấn khởi cụ thể, qua việc tổ chức cho quần chúng nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tham khảo ý kiến đóng góp của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú, nơi công tác trước khi đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo... Từ đó góp phần vào việc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và được nhân dân tin tưởng đối với của cán bộ, đảng viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ mới.

Vai trò của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, các cấp ủy Đảng đã tích cực trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc theo hướng “Trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Tập trung hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, đúc kết lý luận về công tác vận động quần chúng kịp thời phát hiện và xử lý, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu theo quy định, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nói đi đôi với làm. Phát huy vai trò lao động sáng tạo của mỗi người dân tạo động lực phát triển bền vững đặc biệt trong các chương trình, mục tiêu phát triển về văn hóa, thể dục thể thao, gia đình… được cụ thể hóa sinh động trong các mô hình văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị.

Việc thực hiện Quy chế luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Tổ chức và hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã có sự đổi mới theo hướng dân chủ thực chất và có lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân nên hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân. Quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp. Quan tâm thực hiện đầu tư chính sách về an sinh xã hội, phúc lợi cộng đồng, giải quyết chính sách đối với người có công, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để tránh phiền hà cho nhân dân. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả các cuộc tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở. Lãnh đạo chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức tiếp và đối thoại với nhân dân, công ty, doanh nghiệp… để kịp thời tháo gỡ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đặt ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì việc thực hiện Quy chế thời gian qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế, nhất là trong phối hợp tổ chức thực hiện còn chưa đồng bộ, thiếu thường xuyên. Vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động đầu năm; chưa công khai minh bạch về tài chính. Vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chưa được thể hiện hết. Những việc nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện vẫn còn mang tính hình thức, nhất là trong xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, giao thông, thủy lợi có quy mô vốn đầu tư lớn.

Nhìn chung, các cấp ủy Đảng, chính quyền các Ban chủ nhiệm xây dựng đời sống văn hóa đều có sự đổi mới sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, quản lý tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình sát với đời sống nhân dân, kiểm tra công việc, đôn đốc nhắc nhở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết “máu thịt” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân được thể hiện khá rõ nét trong các phương châm hành động đúng theo “Ý Đảng, lòng dân”. Phát huy nội lực nhân dân tạo động lực tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân ngày càng cao.

Số lượt xem: 16

Bài: Trần Duy

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00159932
ipv6 ready