Danh bạ điện thoại ngành
Danh bạ điện thoại ngành
07/07/2020 07:16
Màu chữ Cỡ chữ
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 16, Đường Hùng Vương, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3823.886; 0291.3823.885

Fax: 0291.3956.008

Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

I. BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Trần Thị Lan Phương

Giám đốc

3 824 337

0918140065

lanphuong1970@gmail.com

02

Thái Quốc Lưu

Phó Giám đốc

3 790 123

0913125379

quocluu.vhttdlbl@gmail.com

03

Bùi Thanh Toàn

Phó Giám đốc

3 942 233

0913892299

toanbt@baclieu.gov.vn

04

Phạm Thống Nhất

Phó Giám đốc

3 942 373

0913892892

nhatpt@baclieu.gov.vn

II. KHỐI VĂN PHÒNG SỞ

1. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Số điện thoại: 0291.3823886; 0291.3823885

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Văn Hà

Trưởng phòng

-

0913990068

nguyenvanhabl68@gmail.com

02

Tô Việt Ái

Phó phòng

3 956050

0917072727

vietaito@gmail.com

03

Trần Nhật Huy

Phó phòng

3 942236

0901002003

nhathuy@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn Trung Kiên

Phó phòng

3 823 885

0944188242

kiennguyen44@gmail.com

05

Quách Thanh Liêm

Phó Phòng

3 956 050

0919144039

liemdlbl@gmail.com

06

Hồ Thanh Bằng

Phó phòng

3 942 236

0919603136

banght@baclieu.gov.vn

07

Trương Hồng Thắm

Chuyên viên

3 956 050

0948445166

hongthamtccb@gmail.com

08

Danh Thị Bích Chi

Chuyên viên

3 956 050

0888819913

bichchi01071993@gmail.com

09

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chuyên viên

3 953 206

0949191731

nganntk@baclieu.gov.vn

10

Hà Thị Niềm

Chuyên viên

3 823 885

0947654142

niemvhbl@gmail.com

11

Hà Kim Tho

Văn thư

3 823 886

0948999784

hakimtho1209@gmail.com

12

Chiêm Thị Vui

Tạp vụ

//

0817816490

 

13

Huỳnh Thị Tuyết Mai

Tạp vụ

//

0833168976

 

14

Nguyễn Văn Quân

Bảo vệ

//

0829754480

 

15

Phạm Ngọc Lê

Lái xe

//

0913990762

 

16

La Thanh Tùng

Lái xe

//

0916103183

 

2. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ GIA ĐÌNH

Số ĐT: 0291.3825381

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Văn Công Diệp

Trưởng phòng

3 686 116

0913848359

vancongdiepsvhttdl@gmail.com

02

Nguyễn Tố Quyên

Phó phòng

3 958 781

0946707374

toquyensvhttdlbl@gmail.com

03

Trần Quốc Khánh

Phó phòng

3 825 381

0943018393

khanhvhttdlbl@gmail.com

04

Huỳnh Thu Nhàn

Phó phòng

3 958 456

0949531252

nhanht@baclieu.gov.vn

05

Trần Mỹ Quyến

Chuyên viên

3 825 381

0919500995

myquyen07@gmail.com

06

Thạch Ma Nắt

Chuyên viên

3 958 781

0947149707

0919583116

nal.vh1982@gmail.com

07

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên

3 958 781

0343404343

ngtuyet87@gmail.com

08

Phạm Thùy Anh

Chuyên viên

3 958781

0944061303

phamthuyanhbl1@gmail.com

08

Võ Bích Chiêu

Chuyên viên

3 958 456

0918205272

vbichchieu@gmail.com

09

Phạm Minh Luân

Chuyên viên

3 958 456

0932902945

phamluan86@gmail.com

10

Lê Diễm My

Chuyên viên

3 942 236

0949722257

myld@baclieu.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH VÀ THỂ DỤC THỂ THAO

Số ĐT: 0291.3953206

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

 

Lý Vỹ Triều Dương

Trưởng phòng

3 686 118

0913049094

trieuduongbl@gmail.com

 

Huỳnh Minh Thảo

Phó  phòng

3 959 395

0939787268

thaonvtdttbl@gmail.com

 

Huỳnh Thành Lập

Chuyên viên

3 959 395

0916800466

huynhlap84@gmail.com

 

Hồ Nhựt Phi

Nhân viên

3 959 395

0359485775

honhutphi60@gmail.com

 

Nguyễn Thy Kha

Chuyên viên

3 953 206

0916006289

thykha1986@gmail.com

 

Ngô Thời Nhiệm

Chuyên viên

3 953206

0913332002

nhiemntvps@gmail.com

 

Ngô Thị Yến

Chuyên viên

3 953 206

0942176383

 

4. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Số ĐT: 0291.3824219

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Bùi Thu Hà

Trưởng phòng

3 824 219

0918777210

haph1974@gmail.com

02

Nguyễn Minh Tân Thy Anh

Kế toán

3 979 555

0919344491

 

03

Trần Thị Thu Tâm

Thủ quỹ

3 979 555

0939957123

trannguyentamthu@gmail.com

04

Trịnh Thị Cẩm Nhi

Kế toán

3 979 555

0944929014

khtc.svhttdlbl@gmail.com

5. THANH TRA SỞ

Số ĐT: 0291.3825382

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Văn Đẳng

Chánh Thanh tra

3 942 300

0913990347

dangnv@baclieu.gov.vn

02

Phan Văn Vũ

P.Chánh Thanh Tra

3 825 382

0913254252

vuvhbl@gmail.com

03

Trần Duy Đăng

Thanh tra viên

3 942 300

0913990412

dangtd@baclieu.gov.vn

04

Trịnh Chí Thành

chuyên viên

3 825 382

0915878502

trinhchithanh2007@gmail.com

05

Nguyễn Quốc Tuấn

chuyên viên

3 942 300

0918141025

tuannq@baclieu.gov.vn

6. PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số ĐT: 0291.3942405

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Phạm Văn Tiến

Trưởng phòng

3 666 286

0918777437

tienpv@baclieu.gov.vn

02

Trương Minh Thanh

Phó phòng

3 942 405

0986669494

thanhtm@baclieu.gov.vn

03

Hồ Việt Cường

Phó phòng

3 942 303

0849480066

vietcuongdtc@baclieu.gov.vn

04

Đặng Kim Ngân

Chuyên viên

3 942 303

0913990214

ngandk@baclieu.gov.vn

05

Nguyễn Thị Đài Loan

Chuyên viên

3 979 555

0989222660

loanntd@baclieu.gov.vn

06

Mã Kim Xuyến

Chuyên viên

3 942 303

0918172700

xuyenmk@baclieu.gov.vn

07

Lê Thị Thu Trang

Chuyên viên

3 942 405

0947148779

thutrang@baclieu.gov.vn

III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. BẢO TÀNG

Đại chỉ: Số 25, Hai Bà Trưng, P3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3822698                                Fax: 0291.3825895

Email: baotangbaclieu@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Lê Thanh Tự

Giám đốc

3 932 064

0919957636

tuvhbl75@gmail.com

02

Lê Hòa Hiệp

Phó Giám đốc

3 932 063

0908362274

0948282474

Lehoahiep1974@gmail.com

03

Nguyễn Chí Lĩnh

Văn thư

3 822 698

0944360916

nguyenchilinhbtbl@gmail.com

2. THƯ VIỆN

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.6558278                      Email: thuvienbl@yahoo.com,vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Lưu Thị Hồng Liễu

Giám đốc

6 554 578

0919646126

thulieu1968@gmail.com

02

Đái Tiến Sơn

Phó Giám đốc

6 558 279

0946167168

tiensontvbl@gmail.com

03

Thạch Thị Ngọc Hiếu

Văn thư

 

0914432769

Ngochieutvbl2017@gmail.com

3. TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH

Địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, P.3, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913.824843      E-mail: ttvhbl125@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Vưu Long Vĩ

Giám đốc

3824464

0918.368489

vuulongvi1@gmail.com

02

Đặng Hữu Lộc

P.giám đốc

3955414

0913.786181

quangcaobaclieu@gmail.com

03

Lâm Minh Tuồng

Văn thư

3824843

0947.215265

lamminhtuong04@gmail.com

4. TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 16, Đường Hùng Vương, P.1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Sô ĐT: 0291.3979777                      Email: ttttxtdl@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Trần Văn Thi

Giám đốc

3979777

0917199638

thibl94@gmail.com

02

Trần Văn Hiền

P. Giám đốc

3677277

0909363369

 

03

Lê Thanh Trà

Văn thư

3979777

0946477707

lethanhtra0105@gmail.com

5. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN & THI ĐẤU TDTT

Địa chỉ: Số 188, Đường 23/8, P.8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3823955                       Fax: 0291.3959030

Email: thethaobaclieu74@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Phạm Văn Thân

Giám đốc

3823955

0908187666

phamvantha14@gmail.com

02

Võ Văn Đà

Phó Giám đốc

 

0919000094

vovandatdtt@gmail.com

03

Trần Thanh Tú

Phó Giám đốc

 

0913774204

 

04

Hoàng Thị Như ý

Văn thư

 

0949313767

hoangthinhuybl91@gmail.com

6. NHÀ HÁT CAO VĂN LẦU

Số ĐT: 0291.3992996

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Ngô Quốc Khánh

Phó giám đốc

3.992994

0918530552

sgquockhanh1171@gmail.com

02

Thạch Mô Ly

Phó giám đốc

 

0972736396

thachmoly@gmail.com

03

Trần Thúy Phượng

Phó giám đốc

 

0918373570

phuongbl1980@gmail.com

04

Nguyễn Thị Minh Quới

TP TC-HC-TH

3.992995

091588 797

quoinguyenthi@gmail.com

05

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó phòng NT-NV

 

0983525131

blnguyenthimyhanh@gmail.co

7. BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

Địa chỉ: Số 25, đường Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913.820.115                      E-mail: banquanlyditichbaclieu@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

E -mail

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Văn Quang

Trưởng ban

3.820115

0944.302222

nguyenquangthaonguyen1966@gmail.com

02

Lê Quốc Dũng

Phó Trưởng ban

3.820115

0918.613513

quocdungbqldt@gmail.com

03

Châu Ngọc Sinh

Phó Trưởng ban

3.820115

0919.197153

sinhchaungoc@gmail.com

04

Lý Thị Hồng Loan

Văn thư

3.820115

0985.399314

hongloan399314@gmail.com

8. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: số 44, Lý Thường Kiệt, P3, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3953956                                 E-mail: ttcntttt@baclieu.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Trần Trung Hậu

Giám đốc

3821077

0909.780797

trunghau@baclieu.gov.vn

02

Hà Tuyết Mai

Phó Giám đốc

3953956

0913.990797

maiht@baclieu.gov.vn

03

Nguyễn Thị Kim Hoa

Văn thư

6256666

0916802881

hoantk@baclieu.gov.vn

VI. TRUNG TÂM VĂN HÓA VĂN HÓA - THỂ THAO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

  1. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 546, đường Võ Thị Sáu, P3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3822200

2. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN HÒA BÌNH

Địa chỉ: ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: E-mail: ttvhtt.hoabinh@gmail.com

3. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN VĨNH LỢI

Địa chỉ: Ấp Nhà Việc, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 02913 735208

 Email: ttvhttvinhloi@gmai.com

4. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN HỒNG DÂN

Địa chỉ: Khu K1 Trung tâm Hành chính huyện Hồng Dân, TT. ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3876937

5. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN PHƯỚC LONG

Địa chỉ: Ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 0291.3580399                                Email: ttvhttpl@gmail.com

6. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO THỊ XÃ GIÁ RAI

Địa chỉ: khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3580011

7. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN ĐÔNG HẢI

Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913.844.406                                        E-mail: ttvanhoathethaodh@gmail.com

V. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Địa chỉ: Đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913 827 530;                                         E-mail: phongvanhoatpbl@gmail.com.vn

2. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN HÒA BÌNH

Địa chỉ: Quốc lộ 1A – Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3880329

3. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN VĨNH LỢI

Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, TT Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh BL

Số ĐT: 0291.3735049                                 Email: pvhtthvl@gmail.com

4. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN HỒNG DÂN

Địa chỉ: Khu II, ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913.876651  

5. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN PHƯỚC LONG

Địa chỉ: Ấp Hành Chính, TT. Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3864280                        Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn

6. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN THỊ XÃ GIÁ RAI

Địa chỉ: Khóm 1, P1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3850251                           Email: vanhoagr@gmail.com

7. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN ĐÔNG HẢI

Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải

Số ĐT: 02913844376.                       E-mail:pvhtthdh@gmail.com

VI. THƯ VIỆN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

1. THƯ VIỆN HUYỆN HÒA BÌNH

Địa chỉ: Ấp A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.6255111

2. THƯ VIỆN THỊ XÃ GIÁ RAI

Địa chỉ: khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3851901                               Email: thuvienhuyengr@gmail.com

3. THƯ VIỆN HUYỆN ĐÔNG HẢI

Địa chỉ : Ấp 3, TT. Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3844450                      Email: thuviendonghai@gmail.com

4. THƯ VIỆN HUYỆN PHƯỚC LONG

Địa chỉ: Ấp Hành Chính - Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 0291.3864.848.                                 Email: ttmylinhbl@gmail.com

5. THƯ VIỆN HUYỆN HỒNG DÂN

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu khu hành chính Nội Ô thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 0291.3876811.                                 E-mail: thuvienhongdanbaclieu@gmail.com

6. THƯ VIỆN HUYỆN VĨNH LỢI

Địa chỉ: ấp Nhà Việc, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 0291.3735557                                           E-mail: thuvienvinhloi@gmail.com

VII. ĐÀI TRUYỀN THANH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1. ĐÀI TRUYỀN THANH THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Số ĐT: 0291.3822172

2. ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN HÒA BÌNH

Địa chỉ: số 409, ấp thị trấn A – Thị trấn Hoà Bình – Huyện Hoà Bình.

Số điện thoại: 0291.3880223

3. ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN VĨNH LỢI

Số ĐT: 0291.3735051

Email: vinhloitt@yahoo.com.vn

4. ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN HỒNG DÂN

Địa chỉ: Khu hành chính huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913.876638

E-mail: hongdantt@yahoo.com/ dtthhd@baclieu.gov.vn

5. ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN PHƯỚC LONG

Địa chỉ: Ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

Số điện thoại: 0291.3864242                          E-mail: đaitruyenthanhphuoclong@gmail.com

6. ĐÀI TRUYỀN THANH  THỊ XÃ GIÁ RAI

Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: …………..Fax:   …… E-mail: dttthixagiarai@gmail.com

7. ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN ĐÔNG HẢI

Địa chỉ: ấp 3, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3844377